DOŁĄCZ DO

 MIŁOŚNIKÓW
DRZEW

JEDYNA W POLSCE SZKOŁA

O PROFILU
DENDROLOGICZNYM

SZKOŁA DLA MIŁOŚNIKÓW

DRZEW

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

EDUKATOR
EKOLOGICZNY

 

 

SPOSÓB NA CIEKAWE ŻYCIE

EDUKATOR
EKOLOGICZNY

Nauka o drzewach -
dendrologia

więcej

O SZKOLE

Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia na kierunkach Dendrologia oraz Edukator Ekologiczny obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

Do programu szkoły i w ramach tych samych kosztów dokładamy zajęcia arborystyczne : kursy i egzaminy w standardzie ABA International
• CS1: Techniki konserwacji i cięcia piłą łańcuchową.
• CS2: Podstawowe techniki ścinania drzew.

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

pasja
praca
przyszłość

Drzewa to żywe istoty