23.05.2020 Pierwszy Egzamin praktyczny oraz teoretyczny w ramach sestemu kwalifikacji zawodowych Vocational Competence Certificate (VCC)

Pod czujnym okiem zewnętrznej komisji egzaminacyjnej, której przewodniczył profesor Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski) odbył się w dniu 23.05.2020 po raz pierwszy w naszej szkole praktyczny oraz teoretyczny egzamin w ramach systemu kwalifikacji zawodowych Vocational Competence Certificate (VCC). Czekamy na wyniki. Nasi absolwenci po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminu otrzymają tytuł zawodowy: dendrolog i arborysta

Egzamin  dla uczniów z Bielska Białej i okolic odbywał się  stacjonarnie, dla pozostałych przygotowany został w sposób umożliwiający zdalne zdawanie.

Czekamy na wyniki :-)