Rekrutacja

 

 

TERMIN
Rekrutacja  na rocznik 2024/2025  trwa do 29 lutego 2024 r.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata czesnego do dnia  15 marca 2024 r.  na konto 

05 1090 1740 0000 0001 4686 6860  z dopiskiem P.S.D.A. 2023.  

Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia  rozpoczynamy 06.04.2024 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć umieścimy wkrótce!

 

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).

OPŁATA
Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  15 marca 2024 r.  na konto 
05 1090 1740 0000 0001 4686 6860 z dopiskiem P.S.D.A. 2023.

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki to 8800 PLN co obejmuje 320 godzin nauki (szkoła trwa 12 miesięcy).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 12 rat  płatnych miesięcznie. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. Jest to koszt brutto.

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki oraz  zaświadczenie wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w forach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

W ramach szkoły można przystąpić również do zewnętrznego egzaminu według standardów VCC z klasyfikacji zawodowej: dendrolog.

Koszt certyfikowanego egzaminu zewnętrznego to kwota 800 PLN brutto.

FORMULARZ ZgŁOSZENIOWY!


INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl