Wykładowcy

Marcin Szczotka

Arborysta z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Pomysłodawca i współzałożyciel szkoły.
Wspinacz górski/skalny - autor wielu dróg wspinaczkowych zarówno w Polsce jak i na świecie.
Miłość do gór przerodziła się w miłość do przyrody, a przede wszystkim do drzew.
Instruktor wspinaczki sportu - Uniwersytet Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.
Instruktor Arborystyki – ABA International. Autor ok. 100 szkoleń arborystycznych.
Tree Worker EAC. Nauczyciel zawodu Tree Worker.
Inicjator organizacji Mistrzostw Polski we wspinaczce na drzewach.
Twórca projektu Dlaczego warto zostawiać martwe drzewa tzw. „Świadka” w Bielsku-Białej.
Najbardziej inspirująca praca – to praca polegająca na opiece nad starodrzewiem, pomnikami przyrody. W pogoni za zaspokojeniem swojej ciekawości przemierzył kraj aby zobaczyć najpiękniejsze sędziwe drzewa. Z zaangażowaniem poszerza swoją wiedzę na temat dendrologii i fitopatologii.
Swoją pasją zaraża najbliższych oraz kursantów.

dr Tomasz Skrzydłowski

Doktor nauk leśnych, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Wydziału Leśnego AR w Krakowie (studia doktoranckie). Po studiach pracował w Nadleśnictwie Parczew w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz na Wydziale Leśnym AR w Krakowie. Od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, od 2006 roku przewodnik tatrzański.
Autor około osiemdziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych dotyczących przyrody, głównie lasów. Zainteresowania zawodowe i prywatne są ściśle związane z przyrodą, w szczególności ekologią i hodowlą lasu, botaniką, herpetologią oraz ornitologią. Pasję przyrodniczą realizuje również, podróżując do parków narodowych obu Ameryk, Afryki, Azji, Oceanii i Europy, gdzie celem są miejsca w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.


mgr inż. Robert Sobolewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż. ogrodnictwa i inż. architektury krajobrazu; obecnie doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska oraz dendrologii, współautor Leksykonu Zieleni Wrocławia. Od 2017 współpracujący z fundacją Aquila i towarzystwem Miłośników Bolkowa na rzecz ochrony drzew i zielni, czego efektem są wspólne projekty, z których warto wymienić: Drzewa Dobrej Widawy oraz Edukacyjną Ścieżkę Dendrologiczną promującą najcenniejsze drzewa w Bolkowie (Dolny Śląsk). Na co dzień dydaktyk prowadzący edukacje w mediach społecznościowych. Autor szkoleń, warsztatów i spacerów dendrologicznych. Specjalizuje się w dendrologii, ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, zieleni miejskiej oraz środowiskowych i przyrodniczych aspektach jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnianiem warunków środowiska atmosferycznego


dr Małgorzata Mizgalska

Z wykształcenia i zamiłowania przyrodnik, o głównych zainteresowaniach: ornitologia, lichenologia, mykologia, prawo ochrony przyrody. Specjalista i pasjonat GISu (staż w Niemieckiej Agencji Kosmicznej). Ekspertka z dużym doświadczeniem w w administracji ochrony środowiska, zaangażowana w liczne projekty czynnej ochrony przyrody oraz interwencje na bazie przepisów ochrony przyrody. Biegła sądowa z zakresów ochrony przyrody i dendrologii. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym i Certyfikowany Inspektor Drzew. Szkoleniowiec i edukator, od lat prowadzący szkolenia adresowane do urzędników, służb, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych. Prywatnie miłośniczka kajakarstwa.


mgr Magdalena Zarzycka

Absolwentka biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantka na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Do jej głównych obszarów badawczych należą: flora i roślinność w kontekście antropopresji i zmian klimatu, fitogeografia (zwłaszcza gatunków inwazyjnych), ochrona przyrody a rozwój turystyki. Organizowała i wielokrotnie prowadziła warsztaty popularyzujące wiedzę przyrodniczą na wszystkich szczeblach edukacji i dla różnych grup wiekowych i językowych. Jej zainteresowania naukowe to historia, muzyka, krajoznawstwo i balneologia.

 

dr Wojciech Zarzycki

Pracownik Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki, poprzednio wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Autor ok. 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu botaniki, ekologii i ochrony przyrody. Ponadto miłośnik historii starożytnej, archeologii, architektury romańskiej i jazzu.
Dorobek naukowy: https://scholar.google.com/citations?user=uZtXzVsAAAAJ&hl=pl&oi=ao


mgr inż. Przemysław Janusz

Architekt krajobrazu. Absolwent SGGW w Warszawie. 
> Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni w tym zieleni zabytkowej (SITO/NOT nr 07/05/2014). Rzeczoznawca w zakresie: projektowania terenów zieleni, budowy i konserwacji terenów zieleni oraz drzewoznawstwa arborystyki (uprawa, ochrona, ocena). Trener, wykładowca, instruktor. Od 2001 roku razem z Rafałem Kozłowskim właściciel Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA w Bielsku Białej z wieloletnim doświadczeniem jako architekt krajobrazu. Członek Założyciel Rady Pracodawców przy BWS im. J. Tyszkiewicza. Partner Innowacyjnych działań Edukacyjnych.

dr inż. Marzena Suchocka

Architekt krajobrazu, wykładowca. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Trener i egzaminator Instytutu Drzewa, kursu na Inspektora Drzewa oraz autor programu, trener i egzaminator kursu na Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Trener Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT w Warszawie. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich. Autorka metodyki podstawowej diagnostyki drzew opracowanej w ramach programu Drogi dla Natury, realizowanego w ramach programu Live przez Fundację Ekorozwoju. Udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Autorka serii monografii o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym: „Organizacja robót na terenach zadrzewionych”, „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, Inżynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunków wzrostu drzew miejskich” (IGPIM 2016, Warszawa). Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeux, Hamburg, Kornwalia, skąd sprowadzała dobre praktyki. Uczestniczyła w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS - Studying Tree Response Extreme Even a SynthesiS.

Jasiek Krzeptowski Sabała

Pasjonat przyrody, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kocha Tatry. Od 2006 roku przewodnik tatrzański. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna” organizowanych przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalizuje się w wycieczkach przyrodniczych i edukacyjnych. Należy do Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Certyfikowany instruktor „interpretacji dziedzictwa kulturowego” zorganizowany przez Interpret Europe. Swoją wiedze i doświadczenie w obszarze edukacji ekologicznej zdobywał na Uniwersytecie Colorado w obszarach chronionych USA (m.in. Rocky Mountian NP, Yellowstone NP, Badland NP).

Współautor przewodnika „Tatry i Zakopane” (Pascal, 2016), przewodnika „Podróżuj po Małopolsce w rytmie eko – region podhalański” (Fundusz Partnerstwa, 2020), oraz autor przewodnika „Tatry Zachodnie” (Bezdroża, 2021).