Plan zajęć jesień 2024


Harmonogram zajęć Edukator Ekologiczny jesień 2024

Data 
Przedmiot 
Miejsce zajęć
Prowadzący
28/29.09.2024
Rozpoczęcie kursu – tematy organizacyjne. Podstawy ekologii: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestników podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii (16h). 
online
dr Mariusz Simka
12/13.10.2024
Edukacja ekologiczna w parkach narodowych: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie. Wolontariat w edukacji ekologicznej (16h).
Tatrzański Park Narodowy
mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała
26/27.10.2024
Człowiek a zmiana klimatu: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nimi (8h).
System gospodarki odpadami komunalnymi "od kuchni" (8h).
online
 mgr Piotr Ziegler/Magdalena Piotrzkowska
9/10.11.2024
Metodyka zajęć z edukacji ekologicznej: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej (16h).
online
mgr Anna Chęć
23/24.11.2024
Oddziaływanie człowieka na środowisko: dyskusja na tematy kluczowe do zrozumienia oddziaływania człowieka na środowisko. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, wpływu człowieka na różne ekosystemy oraz bioróżnorodność (8h). Podsumowanie zdobytej wiedzy – zajęcia terenowe – zaliczenie praktyczne (8h).
Bielsko-Biała
dr Mariusz Simka