Rekrutacja kierunek Dendrologia i Arborystyka

TERMIN
Rekrutacja  na rocznik 2023/2024  trwa do 5 marca 2023 r.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata czesnego do dnia  5 marca 2023 r.  na konto          05109017400000000146866860  z dopiskiem P.S.D.A. 2022.  

Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia  rozpoczynamy 1.04.2023 r.

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).

OPŁATA
Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  5 marca 2023 r.  na konto 05109017400000000146866860 z dopiskiem P.S.D.A. 2023.

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki to 8600 PLN co obejmuje 320 godzin nauki (szkoła trwa 12 miesięcy).

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 12 rat  płatnych miesięcznie. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. Jest to koszt brutto

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki. W ramach szkoły można przystąpić również do zewnętrznego egzaminu według standardów VCC z klasyfikacji zawodowej: dendrolog.

Koszt certyfikowanego egzaminu zewnętrznego to kwota 800 PLN brutto.

INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106;
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

Zapraszamy

Zapraszamy Cię do współtworzenia z nami historii pierwszej w Polsce Szkoły Dendrologii i Arborystyki. 


Nasza misja

Naszą misją jest dzielenie się najlepszą wiedzą z dziedziny dendrologii i zarażanie innych pasją do natury i ekologii.

Świat potrzebuje drzew

Treść tematu w najbliższym czasie zostanie uzupełniona

Dołącz do nas!

Dobór wykładowców - pasjonatów oraz terenowy i praktyczny charakter zajęć stworzy niepowtarzalną atmosferę, której częścią będziesz również Ty.

Chcemy wymieniać myśli, poglądy i doświadczenia, dyskutować, motywować do działania, tworzyć zgrany Zespół.

 • JEDYNA SZKOŁA  W POLSCE
 • WYBITNI SPECJALIŚCI
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
 • ZAJĘCIA  W TERENIE 
 • NAUKA OD PRAKTYKÓW
 • ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ
 • SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ

Dlaczego warto?

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu drzewoznawstwa. 

  Do programu szkoły i w ramach tych samych kosztów dokładamy zajęcia arborystyczne: kursy i egzaminy w standardzie ABA 
  International
  • CS1: Techniki konserwacji i cięcia piłą
  łańcuchową.

  • CS2: Podstawowe techniki ścinania drzew.

 • 2.

  Zawód z przyszłością

  Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach i firmach specjalizujących się  w kształtowaniu terenów zielonych oraz urzędach, szczególnie w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, wydziałach gospodarki miejskiej wydziałach inwestycji miejskich, a także nadleśnictwach. Ich kwalifikacje mogą być też wykorzystane przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych i zarządców, a także właścicieli infrastruktury technicznej (np. sieci przesyłowych).

 • 3.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień arborystyką i dendrologią.


Z życia lasu