Poziom B

 

Kurs sekcyjnej ścinki drzew

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na drzewach.


Zakres tematyczny:

 • Wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości z uwzględnieniem specyfiki pracy na drzewach.
 • Zasady wykonywania cięć przyrodniczych i technicznych drzew.
 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy w pielęgnacji drzew i krzewów.
 • Nauka węzłów roboczych
 • Zapoznanie się ze sprzętem i użytkowaniem rigingu
 • Zasady doboru sprzętu do pracy na drzewach
 • Nauka poruszania się po pniu w kolcach
 • Nauka opuszczania drzewa za pomocą zjazdu na linie
 • Nauka montażu stanowiska asekuracyjnego z bloczkiem do opuszczania urobku
 • Opuszczenie gałęzi i konarów za pomocą sprzętu do riggingu
 • Nauka usunięcia korony drzewa z różnymi wariantami ( odciągi )
 • Nauka ścinki sekcyjnej pnia
 • Ratownictwo. Ratowanie i zwożenie w dół osoby poszkodowanej znajdującej się na pniu drzewa

Czas trwania: 32 godzin - 3 dni (w tym 5 godzin teorii i 27godziny praktyki)

Cena szkolenia: 2300 PLN brutto 

W przypadku dużych grup możliwa jest negocjacja ceny.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu na konto 25 1090 2590 0000 0001 5832 2656

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Sprzęt: sprzęt arborystyczny we własnym zakresie.

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu w naszym ośrodku. Koszt wypożyczenia to 250 zł/kpl

Odzież: przystępując do kursu należy posiadać odzież ochronną antyprzecięciową (buty, spodnie) oraz kask z ochronnikami słuchu i oczu.

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!