O SZKOLE

Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia na kierunkach Dendrologia oraz Edukator Ekologiczny obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

Do programu szkoły i w ramach tych samych kosztów dokładamy zajęcia arborystyczne : kursy i egzaminy w standardzie ABA International
• CS1: Techniki konserwacji i cięcia piłą łańcuchową.
• CS2: Podstawowe techniki ścinania drzew.

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY