Rekrutacja

 

 

TERMIN
Rekrutacja  na II edycję szkolenie trwa do 22 września 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia  rozpoczynamy 30.09.2023 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć

WYMAGANIA
Naukę  w szkole mogą podjąć osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie średnie (egzamin maturalny nie jest wymagany).

OPŁATA
Warunkiem rozpoczęcia nauki jest uiszczenie płatności czesnego do dnia  22 września
2023 r.  na konto 
05 1090 1740 0000 0001 4686 6860 z dopiskiem "E.E. jesień 2023".

Koszt nauki w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki na kierunku Edukator Ekologiczny to 2800 PLN co obejmuje 80 godzin nauki. Jest to koszt brutto.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

EGZAMINY
Wszystkie zajęcia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę kandydata i nabyte umiejętności. Uczniowie otrzymają dyplom ukończenia kursu Edukator Ekologiczny oraz  zaświadczenie wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w forach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

W ramach szkoły można przystąpić również do zewnętrznego egzaminu według standardów VCC z klasyfikacji zawodowej: edukator ekologiczny.

Koszt certyfikowanego egzaminu zewnętrznego to kwota 600 PLN brutto.

Dla chętnych istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 3 raty. Wówczas będzie podpisana z kandydatem umowa na płatność w systemie miesięcznym. Jest to koszt brutto.

Koszty zakwaterowania na sesjach wyjazdowych uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

INFORMACJE
Agnieszka tel. 534 416 106
e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl                 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!