Kurs zakładania wiązań

 

Szkolenie z zakładania wiązań statycznych/dynamicznych umożliwia zdobycie wiedzy na temat różnych systemów i technik wzmocnień mechanicznych drzew i oceny sytuacji, kiedy należy je stosować oraz jaka metoda będzie najskuteczniejsza dla ochrony danego drzewa. Przeprowadzamy kursy zarówno z poziomu gruntu jak i z poziomu koron drzew.

Kurs skierowany do:

 • specjalistów projektujących i zakładających wzmocnienia mechaniczne metodami linowymi
 • dla zakładających wzmocnienia z podnośników koszowych
 • do osób nadzorujących prace związane z drzewostanem

Zakres tematyczny:

 • Wiązania elastyczne – charakterystyka, zastosowanie
 • Wiązania statyczne – charakterystyka, zastosowanie
 • Przegląd różnych systemów wiązań, m.in. : Cobra, GEFA, Gleinstein
 • Zasady instalacji poszczególnych rodzajów mechanicznych wzmocnień koron drzew
 • Omówienie przykładów zastosowania wiązań z analizą konieczności ich montażu
 • Rozpoznawanie naturalnych symptomów sugerujących potrzebę instalacji wiązań
 • Projektowanie mechanicznych wzmocnień koron drzew
 • Instalacja mechanicznych wzmocnień koron drzew
 • Kontrola mechanicznych wzmocnień koron drzew 

Czas trwania: 16 godzin - 2 dni (w tym 8 godzin teorii i 8 godziny praktyki)

Cena szkolenia: 1800 PLN brutto 

W przypadku dużych grup możliwa jest negocjacja ceny.

Wyposażenie własne uczestnika:

 • Strój dostosowany do warunków pogodowych
 • Sprzęt arborystyczny

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu arborystycznego w naszym ośrodku. Koszt wypożyczenia to: 250 zł/kpl.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu na konto 25 1090 2590 0000 0001 5832 2656

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!