Kurs wykonywania cięć weteranizujących

 

Kurs wykonywania cięć weteranizujących jest kursem rozszerzającym kompetencje i jest skierowany do arborystów, którzy aktywnie działają w zawodzie oraz ukończyli kursy: arborystyczny poziom A, pilarza - drwala i arborystyczny poziom B. 

Kurs wykonywania cięć weteranizujących jest dedykowany osobom pragnącym pogłębić swoje umiejętności i wiedzę. Jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem w pracy przy pielęgnacji drzew.

Cięcia weteranizujące wykonujemy z kilku powodów, a najważniejszym z nich  jest zwiększenie wartości biocenotycznej drzew przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia "naturalności cięć". 

Drzewa młode "okaleczone" w specjalny sposób stają się siedliskiem dla całej grupy organizmów. Specjalnie wykonane dziuple zasiedlają owady, ptaki, nietoperze itp.

Takie cięcia  mogą być także alternatywą do całkowitego usunięcia drzew. Ważne jest, aby cięcia weteranizujące były wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat prawidłowych technik i dbają o dobro środowiska w którym żyjemy.

Nieprawidłowo wykonane cięcia mogą spowodować zwiększenie zagrożenia w otoczeniu drzewa. Poprzez niewłaściwe wykonanie cięcia możemy również nie otrzymać pożądanego efektu naturalnego odłamywania się konarów.

Zakres tematyczny:

  • Rodzaje cięć weteranizujących
  • Dlaczego wykonujemy takie cięcia
  • Redukcja drzewa alternatywą do wycinki
  • Tworzenie mikrosiedlisk
  • Sposób wykonywania cięć weteranizujących

Czas trwania: 24 godzin (3 dni)

  • Pierwsza część - zajęcia teoretyczne w sali wykładowej (8h)
  • Druga część - praktyka w terenie na drzewach (16h)

Cena szkolenia: 2000 PLN brutto 

W przypadku dużych grup możliwa jest negocjacja ceny.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie płatności najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu na konto 25 1090 2590 0000 0001 5832 2656

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Regulamin szkolenia

ZAREJESTRuJ SIĘ!