Kontakt

Fundacja Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki
ul. Cieszyńska 71  (I piętro)   
43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472220438, REGON 38685414800000

Rachunek bankowy: Santander Bank Polska SA 05 1090 1740 0000 0001 4686 6860

e-mail: sekretariat@szkoladendrologii.pl

Telefon +48 534 416 106

Szkoła wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00059/2022